Firma biegłych rewidentów z wieloletnim doświadczeniem. Rok założenia 1989.

Moduł  Wyroby Gotowe (WG) realizuje m.in.następujące funkcje:

 • obsługuje indeks wyrobów wykorzystując podstawowe symbole: PKWiU, SWW, kod kreskowy EAN13, wewnętrzny symbol technologiczny,
 • umożliwia automatyczny odczyt kodu kreskowego wyrobu przy użyciu czytników optycznych,
 • dla wyżej opisanego indeksu pozwala uszczegółowić stany magazynowe i obroty o dodatkową symbolikę (tzw. indeks podwieszony - serię) np. indeks podstawowy wyrobu to spodnie męskie, a seria określa rozmiar, kolor, rok produkcji itd.,
 • zgodnie z wymogami ISO 9001 zapewnia podział magazynów (topografia) na miejsca składowania wyrobów,
 • rejestruje dzienne raporty produkcji przyjęcia wyrobów gotowych do magazynu,
 • wystawia dokumenty przekazania wyrobów gotowych na reklamę, reprezentację i darowizny,
 • wystawia dokumenty przekazania do własnych sklepów oraz na potrzeby wewnętrzne,
 • współpracując z modułem Sprzedaż automatycznie generuje dowody wydania do sprzedaży (WZ),
 • prowadzi ilościowo-wartościową kartotekę wyrobów w układzie magazynów,
 • prowadzi analizę wyrobów zalegających w magazynie z dokładnością do ilości dni,
 • w oparciu o kartotekę stanów magazynowych, sprzedaż i zamówienia wykonuje analizę zabezpieczenia stanów,
 • informuje o przekroczeniu minimalnego i maksymalnego stanu zapasów w magazynie,
 • prowadzi analizę płynności stanów magazynowych z dokładnością do dni oraz uwzględnia okres ważności do sprzedaży każdego wyrobu,
 • prowadzi analizę przychodów z produkcji w wybranym okresie czasu,
 • przedstawia wynik na sprzedaży wyrobów gotowych w określonym okresie czasu w układzie asortymentów lub odbiorców,
 • tworzy arkusze inwentaryzacyjne oraz rozlicza inwentaryzację,
 • tworzy arkusze ostrożnej wyceny dla celów prawidłowej wyceny bilansowej,
 • współpracując z modułem Finasowo-Księgowym przekazuje do niego w postaci polecenia księgowania zdarzenia gospodarcze dotyczące pełnego obrotu wyrobami w ramach miesiąca,
 • dysponuje pełną gamą zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych do dokumentów i stanów magazynowych oraz poszczególnych zestawień.